Főoldal

Elérhető nyomtatványok a 2024/2025 tanévre

Tisztelt Szülő/Gondviselő/ Étkezést igénylő!

Már letölthetőek a következő 2024/2025. tanévre az étkezés megrendeléshez szükséges nyomtatványok és tájékoztatók.

A dokumentumok megtalálhatóak az: Étkezés – Tájékoztatók, nyilatkozatok, igazolások és a térítési díj kedvezmény nyomtatványai menüpontban, vagy a lenti gombra kattintva.

Budapest, 2024. június 10.

Tájékoztatók, nyilatkozatok, igazolások és a térítési díj kedvezmény nyomtatványai étkezési díjai


Tisztelt Szülő/Gondviselő/ Étkezést igénylő!

A 2024. szeptember havi étkezési térítési díjat az ÉSZGSZ központi pénztárában (1134 Budapest Róbert K. krt. 49-51.) az alábbi napokon tudják készpénzben vagy bankkártyával befizetni:

 • 2024. augusztus 27. 7.00 – 17.00
 • 2024. szeptember 02. 7.00 – 17.00
 • 2024. szeptember 03. 7.00 – 17.00

Budapest, 2024. július 11.

Simonné dr Németh Katalin
igazgató


Tájékoztatás a 2024 évi készpénzes pótbefizetési napokról

Tisztelt Szülő/Gondviselő/ Étkezést igénylő!

A 2024. évben a havi étkezési térítési díjat az ÉSZGSZ központi pénztárában (1134 Budapest Róbert K. krt.49-51.) az alábbi napokon tudják készpénzben vagy bankkártyával befizetni. A meghirdetett időpontok változhatnak a tanév rendje szerint, illetve pótbefizetési napok kijelölésére is sor kerülhet.

 • 2024. február hóra 2024. január 29. 7:00 – 17:00
 • 2024. március hóra 2024. február 27. 7:00 – 17:00
 • 2024. április hóra 2024. március 27. 7:00 – 17:00
 • 2024. május hóra 2024. április 29. 7:00 – 17:00
 • 2024. június hóra 2024. május 28. 7:00 – 17:00
 • 2024. szeptember hóra 2024. augusztus 27. 7:00 – 17:00
 • 2024. október hóra 2024. szeptember 26. 7:00 – 17:00
 • 2024. november hóra 2024. október 29. 7:00 – 17:00
 • 2024. december hóra 2024. november 27. 7:00 – 17:00
 • 2025. január hóra 2024. december 30. 8:00 – 12:00

Budapest, 2023. december 29.

Simonné dr Németh Katalin
igazgató


Általános tájékoztatás étkezés igénybevételéről

Tisztelt Szülő/Gondviselő/ Étkezést igénylő!

A Fővárosi Önkormányzat feladatellátási körébe tartozó intézmények esetében a gyermekétkeztetési szolgáltatást az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet (1134 Budapest Róbert K. krt. 49-51.) látja el. Az intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez kapcsolódó legfontosabb információkról az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket.

Kapcsolattartás, étkezés lemondása:
Étkezés igénybevételéhez a szándéknyilatkozat/igénylőlap nyomtatványt kitöltve az etkezes@eszgsz.hu elektronikus levelezési címre kell megküldeni, illetve aki nem rendelkezik online levelezési lehetőséggel, postai úton az ÉSZGSZ 1558 Bp.139, Pf.71 levelezési címre küldheti, vagy személyesen a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51. szám alatti székhelyünkön tudja leadni H-P 8-14 óra között.

Az étkezés lemondása elsődlegesen a MultiSchool online rendelési felületén keresztül történhet minden nap reggel 9 óráig a következő naptól kezdődő időszakra. Kérjük, hogy az ingyenes étkezést igénybe vevőkre vonatkozóan is teljesítsék az étkezés lemondást az ételpazarlás elkerülése végett.

Amennyiben a szülői felület ideiglenesen nem érhető el, a lemondást a lemondas@eszgsz.hu címre küldjék meg. Az írásbeli lemondás esetében kérjük az étkező gyermek nevét, oktatási/nevelési intézményét, és a lemondásra kerülő napokat dátum szerint írják meg. Csak a pontosan beazonosítható lemondásokat tudjuk rendszerünkben rögzíteni.

Az étkezéssel kapcsolatosan igénybe vehető e-mail címek:

etkezes@eszgsz.hu

 • étkezéssel kapcsolatos igénylőlap/szándéknyilatkozat, egyéb kedvezményes étkezést alátámasztó dokumentumok, kitöltött nyomtatványok megküldésére,
 • regisztrációs kód kérése,
 • elfelejtett felhasználónév stb.
 • segítség kérése a szülői felület használatával kapcsolatosan.

lemondas@eszgsz.hu

 • étkezés lemondása, amennyiben a szülői felület ideiglenesen nem elérhető, vagy nincs elektronikus levelezésre lehetőség
 • tájékoztatás kérésére

panaszkezeles@eszgsz.hu

 • lemondott étkezés térítési díjának visszafizetés kérése,
 • további panasz, vagy nem megfelelőség bejelentése

Étkezés térítésidíj fizetésének módjai:

 • bankkártyával a MultiSchool szülői on-line rendszerén keresztül minden hónap 5-25. között a következő hónapra vonatkozóan
 • készpénzben és bankkártyával az ÉSZGSZ központi pénztárában (1134 Budapest Róbert K. krt. 49-51.) előre meghirdetett befizetési napokon, aktuális bővebb tájékoztató a www.eszgsz.hu oldalon elérhető,
 • átutalással kizárólag egyéni, írásbeli kérelem engedélyezése alapján

Az étkezés igénybevételéhez kapcsolatos nyomtatványokat, aktuális befizetési információinkat, tájékoztatóinkat az Jelenlegi oldaleszgsz.hu oldalon megtalálhatóak, letölthetőek.

Étkezési térítési díj visszafizetésének rendje:

A Multischool rendelési felületen nyilvántartott egyéni folyószámla egyenleg rendezése – kérelemre – általánosan a tárgyév december 31. napjáig – december hónapban történik.
Év közbeni folyamatos étkezési igény esetén a folyószámlán lévő pozitív egyenleg visszautalására csak az alábbi esetekben kerülhet sor a visszafizetés miatti bankköltség minimalizálása érdekében:

 • év közben megszűnő tanulói jogviszony miatt
 • év közben megszűnő munkaviszony/alkalmazotti jogviszony miatt (felnőtt étkező)
 • esetleg kétszeres (téves) befizetés miatt a duplázódás elkerülése érdekében – kérelemre.

Egyéb esetekben a bankköltség/kezelési költség megfizetését (fedezet hiányában) intézményünk nem tudja megtéríteni.

Segítő együttműködésüket ezúton is köszönjük.

Budapest, 2024. június 10.

Simonné dr Németh Katalin
igazgató sk.


Felnőtt étkezés térítési díjak változása

Tisztelt Étkezők!

2024. szeptember 01.napjától a felnőtteknek és a külsős étkezőknek a napi étkezési díjai megváltoznak.
A pontos díjak és tájékoztató a lenti linken érhető el!

Budapest, 2024. június 10.

2024 szeptember 01. napjától érvényes felnőtt és külsős étkezők étkezési díjai


2024/2025. tanév étkezés megrendelés dokumentumai

Felkerültek az alábbi 2024/2025 évi dokumentumok a weboldalunkra:

 • Szülői levél 2024/2025
 • Általános tájékoztató levél a 2024/2025. tanévre
 • Szándéknyilatkozat és Igénylőlap intézményi étkeztetésre 2024/2025
 • Hozzájáruló nyilatkozat
 • Kedvezményes étkezéssel kapcsolatos tájékoztatás 2024/2025
 • NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez (6. melléklet)
 • NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez (8. melléklet)
 • IGAZOLÁS az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek ingyenes bölcsődei gondozásra és a nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához (9. melléklet)
 • Diétás étkezés Igénylőlap . tanév

Az étkezés megrendeléshez szükséges dokumentumokat innen is letöltheti!


Online étkezés ügyintézés

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 2021. februárjától megnyitotta az Önök részére a Multischool online étkezés rendelési rendszerét, amelyben a következő szolgáltatásokat tudják igénybe venni:

 • online étkezés rendelés
 • lemondás, módosítás
 • megrendelt étkezés bankkártyás fizetése
 • a kiállított számlák letöltése
 • menüválasztás (ha az  iskolákban elérhető)

Befizetés: a tárgyhót megelőző hónap 5. – 25. napja között lehetséges az ONLINE felületen.
Lemondás: a tárgynapot megelőző nap reggel kilenc óráig lehetséges az ONLINE felületen.

A regisztrációhoz szükséges egyedi kódot az oktatási intézmény étkezéssel foglalkozó ügyintézőjétől lehet e-mailben kérni az etkezes@eszgsz.hu e-mail címen keresztül.

A szülői felületet a következő linkre kattintva, vagy az Étkezés menüpont, Online étkezés ügyintézés almenüben érheti el.

multischool5 (Online étkezés rendelés-lemondás)

simplepay bankcard logos left 482x40

 

 


Gazdasági Szervezet (GSZ)

Budapest Főváros Közgyűlése a Modell TISZK Gazdasági Szervezete néven alapított, jelenlegi nevén Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) számára a 1311/2011. (V.25.) Főv. Kgy. határozattal kiadott alapító okiratot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint adja ki.

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
1.1.2. rövidített neve: ÉSZ GSZ

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: Operating Organization for Catering

1.3. A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 49-51.
1.3.2. telephelye(i):

telephely címe:

1 1126 Budapest, Márvány utca 32.
2 1072 Budapest, Nyár utca 9.
3 1138 Budapest, Váci út 179-183.
4 1174 Budapest, Széchenyi utca 9-11.
5 1047 Budapest, Baross utca 72.
6 1157 Budapest, Árendás köz 8.
7 1032 Budapest, Bécsi út 134.
8 1134 Budapest, Váci út 21.
19 1134 Budapest, Angyalföldi út 2.
10 1165 Budapest, Arany János utca 55.
11 1134 Budapest, Huba utca 7.
12 1149 Budapest, Egressy út 71.
13 1204 Budapest, Török Flóris utca 89.
14 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 35.
15 1195 Budapest, Üllői út 270.
16 1097 Budapest, Ecseri út 7.
17 1011 Budapest, Ponty utca 3.
18 1097 Budapest, Illatos út 2-4.
19 1084 Budapest, Rákóczi tér 4.
20 1139 Budapest, Váci út 89.
21 1138 Budapest, Váci út 107.
22 1106 Budapest, Gyakorló utca 21-23.
23 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 12.
24 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 40.
25 1131 Budapest, Jász utca 155.
26 1089 Budapest, Elnök utca 3.
27 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51. „D” ép.
28 1118 Budapest, Rétköz utca 39.
29 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1.
30 1144 Budapest, Kerepesi út 124.
31 1118 Budapest, Beregszász út 10.
32 1117 Budapest, Fehérvári út 10.
33 1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/b
34 1201 Budapest, Vörösmarty utca 30.
35 1184 Budapest, Hengersor utca 34.
36 1183 Budapest, Thököly út 11.
37 1087 Budapest, Festetics György utca 3.
38 1087 Budapest, Szörény utca 2-4.
39 1088 Budapest, Vas utca 15/b
40 1095 Budapest, Mester utca 56-58.
41 1097 Budapest, Timót utca 3.
42 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 6-10.
43 1095 Budapest, Mester utca 23.
44 1023 Budapest, Lajos utca 1-3.
45 1191 Budapest, Kossuth tér 12.
46 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 26.
47 1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 7.
48 1212 Budapest, Széchenyi utca 95.
49 1139 Budapest, Üteg utca 15.
50 1211 Budapest, Tanműhely köz 7.
51 1053 Budapest, Reáltanoda utca 7.
52 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
53 1203 Budapest, János utca 4.
54 1033 Budapest, Szentlélek tér 10.
55 1053 Budapest, Veres Pálné utca 38.
56 1165 Budapest, Mátyás király tér 4.
57 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond utca 33.
58 1204 Budapest, Ady Endre utca 142.
59 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 26.
60 1013 Budapest, Attila út 43.
61 1111 Budapest, Egry József utca 3.
62 1085 Budapest, Horánszky utca 11.
63 1108 Budapest, Mádi utca 173.
64 1149 Budapest, Pillangó utca 32.
65 1074 Budapest, Hársfa utca 4.
66 1089 Budapest, Reguly Antal utca 42.
67 1146 Budapest, Cházár András utca 6.
68 1022 Budapest, Felvinci út 6-8.
69 1027 Budapest, Bakfark Bálint utca 1-3.
70 1015 Budapest, Donáti utca 46.
71 1191 Budapest, Kisfaludy utca 28.
72 1145 Budapest, Uzsoki utca 34/A
73 1133 Budapest, Pannónia utca 83.
74 1119 Budapest, Rátz László utca 3-7.
75 1022 Budapest, Tapolcsányi utca 4.
76 1141 Budapest, Mogyoródi út 128.
77 1035 Budapest, Szél utca 11-13.
78 1098 Budapest, Friss utca 2.
79 1082 Budapest, Üllői út 76.
80 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.
81 1021 Budapest, Ötvös János utca 7.
82 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 16.
83 1121 Budapest, Hegyhát út 19.
84 1034 Budapest, San Marco utca 48-50.
85 1142 Budapest, Rákospatak utca 101.
86 1142 Budapest, Szőnyi út 26/b
87 1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.
88 1147 Budapest, Miskolci utca 77.
89 1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.
90 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.
91 1035 Budapest, Miklós tér 5.
92 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
93 1068 Budapest, Városligeti fasor 30.
94 1025 Budapest, Cseppkő utca 74.
95 1125 Budapest, Diós árok 40.
96 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 2.
97 1033 Budapest, Szérűskert utca 40-42.
98 1192 Budapest, Hungária út 36.
99 1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011.07.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése székhelye
1 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 1134 Budapest, Róbert Károly körút 49-51.
2 Kollégiumok Gazdasági Szervezete 1149 Budapest, Mogyoródi út 21.
3 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 1134 Budapest, Róbert Károly körút 49-51.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (6) bekezdés szerinti gyermekétkeztetési feladatok
ellátása a Fővárosi Önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanban működő a
köznevelési fenntartó által fenntartott és működtetett nevelési-oktatási intézményekben.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: köznevelési intézményi étkeztetés