Tevékenységre, működésre vonatkozó további adatok

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintetek köre,az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolat készítés költségei: Adat nem áll rendelkezésre
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények: Adat nem áll rendelkezésre
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk: Adat nem áll rendelkezésre
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve,elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista:
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatáscéljára, összegére, továbbá a támogatási programmegvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond: Adat nem áll rendelkezésre