Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet elkötelezett amellett, hogy honlapját a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a https://eszgsz.hu webhelyre vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap részben nem felel meg a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek, a meg nem felelések jegyzéke alább olvasható.

Nem akadálymentes tartalom

Ez a honlap az alább felsoroltak miatt csak részben felel meg a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek.

A 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés

Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő ok(ok) miatt nem akadálymentes:

  • A weboldalon található olyan menürendszer, amelynek képernyőolvasó szoftver használatával nem érhető el minden eleme.
  • A weboldalon található olyan interaktív komponens, amely esetén a billentyűfókusz nem látható, részben látható vagy nem megfelelő pozícióban, méretben jelenik meg.
  • A weboldalon található olyan információval is bíró kép vagy ikon, amelynek nincs vagy nem megfelelő a szöveges alternatívája, így a képernyőolvasó szoftverek számára nem érhető az információ.
  • A weboldalról letölthető olyan dokumentum, amelynek tartalmához, szövegéhez képernyőolvasó szoftver használatával nem lehet hozzáférni.
  • A weboldalon található egy vagy több olyan szakasz, amelyet a kialakítása miatt a képernyőolvasó szoftverek duplán észlelnek. A többszörös vagy felesleges szakaszjelzők nehezítik az oldalon belüli navigációt, átláthatatlanná tehetik az oldal felépítését a képernyőolvasó szoftverrel böngésző felhasználók számára.
  • A weboldalon található olyan űrlap, amelynek egyes beviteli mezőinek nincs, vagy a kódban nem megfelelően van összekapcsolva a hozzájuk tartozó címkével. Így egy képernyőolvasó szoftverrel böngésző felhasználó nem tudja eldönteni, hogy pontosan milyen célt is szolgál az adott elem.
  • A weboldalon található olyan elem, amelyhez nem tartozik szöveges címke, nem elég leíró. Egy képernyőolvasó szoftverrel böngésző felhasználó nem tudja eldönteni, hogy pontosan milyen célt is szolgál az adott elem.
  • A weboldalon található olyan link vagy szöveges elem, amelynek az elvárt szint alatti a kontrasztaránya.
  • A weboldalon található olyan grafikus elem, amelynek az elvárt szint alatti a kontrasztaránya.
  • A weboldal a nagyíthatóság követelményeinek nem tesz eleget.
  • A weboldalon található olyan interaktív komponens, amely esetén a billentyűfókusz láthatósága nem megfelelő, mivel az elvárt szint alatti a kontrasztaránya.
  • Egyes aktuálisan nem látható (rejtett) elemekre is rááll a billentyűfókusz vagy olyan helyre kerül, ami nem logikus. Ez nagyban nehezíti a csak billentyűzetet használó felhasználók oldalon belüli navigációját.

Aránytalan teher

Az akadálymentesítéshez a dokumentumok teljes körének szerkesztésre van szükség, amelynek becsült költsége nem áll arányban a fogyatékkal élők általi használat gyakoriságával.

A tartalom nem tartozik az alkalmazandó jogszabályok hatálya alá

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat egy harmadik fél általi (Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség) végzett értékelés szerint 2024. január 25-én készült a https://kifu.gov.hu/akadalymentesitsei-nyilatkozat-sablon-honlaphoz-html webhelyen elérhető akadálymentesítési nyilatkozat minta tartalmi elemeinek figyelembe vételével.
Vállalásunk szerint az akadálymentesítést 2024. június 30. napjáig elvégezzük.

Visszajelzés és elérhetőségek
Az akadálymentesítésért és a kérések feldolgozásért felelős: az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet (1134 Budapest Róbert K. krt. 49-51.) intézmény vezetője, elérhetőség: telefon: 06-1-606-6050, titkarsag@eszgsz.hu

Végrehajtási eljárás

Amennyiben Ön a visszajelzés és elérhetőségek pont alatti elérhetőségeken keresztül a hozzáférhetőség hiányáról tájékoztatta az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet vezetőjét, és 30 napon belül nem kapott kielégítő választ, úgy jogában áll jogorvoslattal élni a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél.

Az Ügynökség elérhetőségei:
Székhely címe: 1134 Budapest Váci út 35.
Telefon: +36-1-795-2861, +36-1-450-3060
Fax: +36-1-795-0036, +36-1-350-6750
E-mail: info@kifu.gov.hu; ugyfelszolgalat@kifu.hu
Honlap: www.kifu.gov.hu

 

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta
Simonné dr Németh Katalin
igazgató
sk.