NORMATÍV KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE

a)    a bölcsődés, az óvodás, az 1 – 8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a

– az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló
  után az intézményi térítési díj 50 %-a,
– három – vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-a,
– tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-a

Az igénylőlap a ide kattintva érhető el!